Общество

Отпаднаха ограниченията за граждани и адвокати в Административен съд – Варна

От 4 юни работата на деловодството в Административен съд – Варна с граждани и адвокати е възобновена. От пресслужбата на правното ведомство информират, че на основание Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и последно изменени, и допълнени с решение по Протокол № 21 от 1 юни 2021 г., Председателят на съда е издадал Заповед, относно достъпа до сградата на съда и режима на достъп до съдебните зали и провеждане на открити съдебни заседания.

В Заповедта е указано отпадане на ограниченията за работа на деловодството с граждани и адвокати, като работното време е отново без прекъсване – от 9.00 до 17.00 ч.

Допускането на всички лица в сградата на съда се осъществява при спазване на противоепидемичните мерки – маски, дезинфекция на ръцете; не се допускат лица с проявена симптоматика на заболяването COVID-19.

В съдебните зали се допускат участниците по насрочените дела, при спазване на действащите противоепидемични мерки на територията на страната. Журналисти могат да се допускат в съдебните зали по решение на съдебния състав,  при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на COVID-19.

Съдебни книжа, в т.ч. жалби, искови молби и други, иницииращи съдебни производства книжа, могат да се подават с квалифициран електронен подпис на следната електронна поща на съда admdelovodstvo@gmail.com.

Подаването от гражданите на всякакъв вид документи, с изключение на съдебни книжа по делата, може да се извършва по пощата или по електронен път –admcourt.vn@gmail.com.

Вещите лица могат да изпращат изготвените експертизи по електронен път –admdelovodstvo@gmail.com.

Справките по движението на делата ще могат да се извършват и по телефона на служба „Регистратура“ – 052 712 805 и служба „Съдебно деловодство“ – 052 712 803 и 052 712 804 или по електронен път – admdelovodstvo@gmail.com

Пълен текст на Заповед № РД – 0238/04.06.2021 г. ↓

Заповед-РД-0238-от-04.06.2021-г.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *