Водещи новини - дясно Общество

Почистиха от вредна акация първите 100 декара гори край Ген. Тошево

Започнаха теренните работи по природозащитен проект на СИДП „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България“ LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB /кратко име „Горите на Североизтока“/.

На територията на ДГС-Генерал Тошево са почистени първите 100 декара, върху които бяха премахнати дърветата от вида акация, информираха от Североизточното държавно предприятие. Оттам уточняват, че този вид е инвазивен, привнесен е отвън, и се използва предимно за производство на биомаса. Основното предназначение на вида – достигане на кулминация в растежа (за период от 15-20 години), след което се пристъпва неговото отсичане и подмяна. 

“Такива насаждения се ползват неколкократно /3-4 ротации/, след което е необходимо да бъдат залесени отново. Целта на проекта е възстановяване на местообитания по екологичната мрежа Натура 2000, като вместо акация ще бъдат използвани местни видове типични за Североизточна България.”

Предстои на терена да бъде извършена почвоподготовка, след което през 2022 година ще се извърши и залесяване.

„Горите на Североизтока“ е на стойност 1 386 763 евро, като средствата ще послужат за премахване на инвазивни видове и възстановяване на полезащитни пояси на площ от 2000 декара. Мащабното залесяване ще се извърши на територията на Добрич, Генерал Тошево и Балчик в рамките на 4 години.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *