Водещи новини Общество

Мълчаливо бдение в Добрич заради предложенията за премахване на звената за специализирано правосъдие

Мълчаливо  бдение на магистрати и съдебни служители от прокуратурите в Добрички съдебен район ще се състои днес от 11:00 часа пред Съдебната палата в Добрич. То е в подкрепа на становището на Прокуратурата на Република България по повод внесените в парламента законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс.

Прокуратурата изпрати становището до председателя на Народното събрание и председателя на Комисията по правни въпроси.

„Предложенията са прибързано внесени, част от тях противоречат на Конституцията и са несъстоятелни. В проекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт е предвидено премахването на всички звена на специализираното правосъдие – съд, прокуратура и следствени органи. Приемането на предложенията за закриване на тези структури, освен статута и независимостта на магистратите, би накърнило сериозно и интересите на българската държава“, се казва в становището.

“В мотивите за исканите промени е пропуснат фактът, че Конституционният съд вече се е произнесъл по въпроса за разликите между „специализираните“ и „извънредните“ структури още преди да започнат да функционират специализираните съдилища и прокуратури у нас“, се посочва в документа.

„Твърденията в мотивите на законопроекта за липса на резултатност от функционирането на специализираните структури не са подкрепени с аргументи. Няма позоваване на какъвто и да било анализ, който да почива на конкретни данни за вида и обема дела и резултатността по тях през целия период на съществуването им, включително сравнен с предходни периоди. Анализът на ежегодните доклади на ПРБ и в частност на доклада на Специализираната прокуратура (СП) показва, че с всяка следваща година резултатите на СП се подобряват не само като статистика, но и като качество на работа.

Тази прокуратура заема ключово място в борбата с организираната престъпност и се определя като най-ефективната структура за наказателно преследване срещу корупцията по високите етажи на властта, както и по досъдебните производства за тероризъм и за шпионаж.

Постигнатото от Специализираната прокуратура, макар и съществуваща от кратък период от време, е несъизмеримо с постиженията на териториалните прокуратури с обща компетентност по посочените направления, което доказва ползата от специализацията и компетентността на национално ниво“, пише още в становището.

Прокуратурата напомня, че по дела на Специализираната прокуратура е замразено имущество на стойност около 3 млрд. лева, което е „изключителен резултат не само в национален, но и в европейски мащаб“.

Според държавното обвинение прибързани промени, без необходимото широко обсъждане с всички компетентни органи и без съответни кардинални промени в процесуалния ни закон, не биха могли да постигнат какъвто и да било ефект, освен отрицателен.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *