Общество Тервел

Община Тервел ще кандидатства с проект за патронажна грижа

Община Тервел ще кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Патронажна грижа” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Съгласие за това се очаква днес да даде Общинският съвет на заседание, което ще се проведе от 13.30 часа.

В докладната записка, която ще бъде внесена от кмета инж. Симеон Симеонов, се посочва, че целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи на възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от коронавирус.

По направление 1 – патронажна грижа, минималният брой потребители, определени за Община Тервел, е 40, а размерът на средствата за година – 80 640 лева. По направление за превенция на COVID-19 определеният брой потребители е 25, размерът на средствата за година – 75 101.59 лева. По двете направления общият размер на средствата е 155 741.59 лева.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *