Добричка Общество

Отчитат изпълнението и кандидатстването с проекти на заседание на Община Добричка

Заседание на Общинския съвет на Община Добричка ще се проведе утре от 14 часа, съобщават от местната администрация. На него кметът Соня Георгиева ще представи информация за изпълнението и кандидатстването с проекти предложения на Общината по оперативни, национални и регионални програми и по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИГ Добричка.

На вниманието на общинските съветници ще бъде информация за разпределението на средствата за зимното почистване през 2020/ 2021 г. Кметът ще внесе Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците за настоящата година. Доклади за дейността си през 2021 година ще представят народните читалища.

Предстои на заседанието да бъдат разгледани предложения относно промяна в състава на Постоянната комисия по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество и попълване на състава на две постоянни две комисии – по образование, здравеопазване, трудова заетост и социални дейности и по култура, младежки дейности, вероизповедание, спорт и туризъм.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *