Водещи новини - дясно Добричка Общество

ОбС Добричка ще гласува План за интегрирано развитие и стратегия за културен туризъм

Общинският съвет на Община Добричка провежда днес от 14.00 часа поредното си заседание. Кметът Соня Георгиева ще внесе Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на Общината за 2020 година. На вниманието на съветниците ще бъда представен План за интегрирано развитие за 2021-2027 г., бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.

Ще бъде отчетено изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на община Добричка за 2020 г. Съветниците ще гласуват и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ към Общината. Кметът ще докладва за изпълнение на Общия устройствен план на Община Добричка през 2020 г.

Местният парламент ще дискутира Обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца – Добрич.

Ще бъде разгледано предложение за кандидатстване с проект “Патронажна грижа + Община Добричка” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Ще бъде отчетено изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на Община Добричка за 2020 година.

На заседанието се очаква да бъде взето решение за финансиране на футболните клубове на територията на общината за пролетния полусезон за настоящата година. Председателят на ОбС д-р Ердинч Хаджиев ще внесе предложение за промяна в състава на Постоянната комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *