Водещи новини Политика

Зорница Михайлова, ГЕРБ-СДС: Диалогът е ефективния начин за решаване на проблеми

Адвокат Зорница Михайлова е кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС за предстоящия парламентарен вот на 4 април

Защо приехте предизвикателството да се кандидатирате за народен представител?

Тъй като съм юрист по образование и адвокат по професия с достатъчно опит до момента, смятам, че притежавам необходимата експертиза за ефективна работа в законодателния процес в Народното събрание. Като народен представител от Осми многомандатен район Добрич ще  работя за подобряване на инфраструктурата в областта, подкрепа на земеделието и туризма като основни отрасли в областта, за привличане на нови инвестиции с цел създаване на нови работни места и за това да се създадат такива условия, че младите хора да искат да живеят и работят в областта. Освен това като представител от Добрич, ще поддържам  диалог с бизнеса и гражданите за идентифициране на проблемите и бързото и ефективното им решаване. В чисто човешки план смятам, че мога да допринеса много за развитието на диалога между местната и централната власт, защото познавам добре проблемите на Добрич. Така мога да изпълня със съдържание смисъла на определението „народен представител”.

Работата Ви като адвокат Ви дава представа какво в законодателството за различни сектори е нужно да се промени. Един от тях е земеделието, което пряко касае всеки добруджанец. Кои са законодателните инициативи, които ще бъдат Ваш приоритет?

Юридическият ми опит в практиката е една добра основа, за да имам самочувствието да бъда и човек, който гласува законите. Няколко са акцентите в сферата на земеделието, които извеждам от ежедневната ми работа. Нормативната уредба, която регламентира кооперациите, е доста остаряла и неефективна. Затова задължително трябва да има промяна в Закона за кооперациите. За пример бих дала факта, че, независимо колко земя притежава един член-кооператор, той има право на един глас в общото събрание. Това е несправедливо. Има и други несъвършенства в правната уредба на Закона за кооперациите. На следващо място бих посочила потребността от промени по отношение на правната уредба на предоставянето на масиви за ползване по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Какво е виждането Ви по отношение размера на рентите и идеите за „таван“ – един въпрос, който касае всеки добруджанец?

Темата за рентите и регламентирането им в определени граници стана още по-актуална след последната тежка стопанска 2019/2020 година. Засушаването доведе до ниски добиви в сектора и много от земеделските производители заговориха за „таван“ на рентите. Моето виждане е, че трябва да се търси баланс между интересите на собствениците на земя и арендаторите. Това може да е процес, в който участват всички заинтересовани страни. Защото една нереална рента, особено след сушава или много дъждовна година може да доведе до фалити в земеделието. А това от своя страна ще бъде последвано от междуфирмена задлъжнялост и ще доведе до неблагоприятен икономически ефект за цялата област Добрич, защото тук земеделието е основен сектор, от който зависят много хора и бизнеси.

Рентата следва да е съобразена с получената продукция от земята. Това е особено актуална тема след стопанска година, в която земеделците имаха  много ниски добиви и претърпяха загуби. Затова считам, че трябва да се мисли за законово регламентиране на размера на рентата, особено в подобна ситуация след неблагоприятни климатични условия.

Земеделието е важна сфера, но това ли е единствения път за развитие на Добруджа?

Към настоящия момент Добрич и областта са известни предимно със земеделието и с леката и хранително-вкусовата си промишленост. За да можем да развием по-широк спектър от промишлеността, ние трябва да работим за това тук да има индустриални зони. В този ред на мисли трябва да погледнем към бившето военно летище, за което беше започната процедура за промяна на собствеността, за да бъде прехвърлено от Министерството на отбраната към Общината. Но процесът не е довършен. Ако това се случи, би  могло да послужи за създаване на интермодален терминал, където могат да намерят своето място бъдещи инвеститори. Когато говорим за бизнес и инвестиции важни са още два аспекта. От една стана това е инфраструктурата в Добрич и областта. От друга – наличието на кадри. Защото, за да привлечем инвеститор тук, инфраструктура трябва да е подходяща, да отговаря на неговите потребности. Трябва да се работи за подобряване на инфраструктурата в региона. Тук имаме предвид разширяване на пътя Добрич-Варна, който сега е много натоварен. Важно е да се заложи изграждането на новия участък от пътя Добрич-Албена с мостовото съоръжение. Трябва да се направи крачка за проектирането му и бъдещо изграждане, което ще има голямо значение и за развитието на туризма в региона.

Какво знае обществото за това коя е Зорница Михайлова?

Аз съм 39-годишна, съпруга и майка на син. Родена съм и живея в град Добрич. Завършила съм Езикова гимназия „Гео Милев” и владея немски и английски език. Продължих висшето си образование в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и съм дипломиран магистър юрист. В края на 2006 г. се вписах като младши адвокат в Адвокатска колегия – град Добрич и към настоящия момент имам 14 години стаж като адвокат, от които първоначално 6 години работих като адвокат в адвокатско дружество в град Добрич, а след това продължих работа като адвокат на свободна практика. За периода от 2016 г. до 2019 г. бях член на Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия – град Добрич

През 2015 година на проведените местни избори бях избрана за общински съветник в Общинския съвет в град Добрич, като през мандата 2015 г.-2019 г. бях и председател на Постоянната комисия „Законност, обществен ред и контрол”. През 2019 г. отново бях избрана за общински съветник в Общинския съвет в град Добрич.

А какво не знаем за Зорница Михайлова?

Аз нямам тайни. /усмихва се/ Личният ми живот не се различава по нищо от този на всяка българска жена. Ежедневието ми е сложен баланс между това да се доказвам служебно и да чувствам удовлетворение от това, което правя и това да се справям със задълженията към дома, семейството и възпитанието на детето си.  Нямам много свободно време, защото съм приела обществената си дейност като нещо важно. Винаги имам книга под ръка, защото обичам да чета. Обичам да пътувам и да преоткривам всеки път колко красива е Родината ни. Шофирам с удоволствие и се радвам да видя нови непознати места. Щастлива съм, когато мога  да споделя тези преживявания както със семейството си, така и с приятели. 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *