Общество Тервел

Ново ръководство на Общинския съвет в Тервел иска независим съветник

Предложение за откриване на процедура за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет в Тервел Мария Гочева и на зам.-председателя Нико Радев е включено в дневния ред на предстоящото заседание на местния парламент. То се внася от независимия общински съветник Венета Драганова.

Сред мотивите на Драганова са системно нарушаване на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и допускане създаване на конфликти с общинската администрация, както и между отделните съветници. Тя посочва също, че липсва контрол върху работата на техническия сътрудник в звеното на основание чл. 29 а /4/ от ЗМСМА – твърди, че има подменен и подправен протокол от заседание на ОбС в Тервел, проведено на 25 февруари т. г. Други мотиви са принизяване работата на ОбС и недопускане на онлайн излъчване на заседанието му.

Венета Драганова предлага също откриване на процедура за избор на ново ръководство на Общинския съвет на Тервел.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *