Водещи новини Здраве Общество

Затягат мерките: Учениците от 5 до 12 клас в област Добрич минават онлайн

По-строги противоепидемични мерки прие на свое заседание днес Областният координационен щаб в Добрич. От 15 март за две седмици се преустановяват присъствените учебни занятия в училища и центрове за подкрепа за личностно развитие за учениците от 5 до 12 клас – те минават на онлайн обучение.

Ето и останалите мерки:

 • за две седмици се преустановява провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата. Мярката не важи за учениците, които са на присъствено обучение
 • преустановяват се присъствените групови занятия в езикови и образователни центрове, обучителни центрове и школи за същия период
 • във висшите учебни училища се прилага алгоритъм за присъственост, утвърден от ректора с препоръка да останат присъствени само практическите обучения, които не могат да бъдат провеждани в онлайн среда
 • дава се препоръка до кметовете на общините да направят мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за издаване на заповед в изпълнение на текстове от Наредбата за предучилищно образование за деца, които са записани на задължително предучилищно образование в детска градина или училище да могат, да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора и издаване на заповед от министъра на образованието
 • от утре носенето на защитни маски за лице в открити и закрити обекти с обществено ползване и предназначение е задължително. Д-р Ангелова обясни, че става дума за открити пазари, базари, битаци и т. н.
 • от утре се преустановяват посещенията на малолетни и непълнолетни лица без да са придружени от техен родител, настойник или попечител във всички заведения за хранене и развлечения и в питейни заведения
 • от понеделник не се допуска организирането и провеждането на тържества от частен характер с присъствието на повече от 10 човека,
 • във всички заведения за хранене и развлечения се забранява живата музика и DJ,
 • всички заведения за хранене и развлечения осигуряват физическа дистанция от метър и половина между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса,
 • забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито – пазари, тържища, събори, изложения, базари, празници, панаири и т. н.,
 • посещенията на фитнес центровете, залите за групови занимания и любителските спортни зали да става по график и не повече от 30 процента от капацитета,
 • забраняват се посещенията на външни лица и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий, както и посещенията на контролните органи,
 • забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции за предоставянето на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за лица и възрастни и хосписи, като забраната не се отнася за контролните дейности,
 • собствениците на търговските обекти и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително осигуряват пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, учестена дезинфекция, недопускане струпване на хора на касите и спазване на задължителна дистанция от метър и половина, недопускане на клиенти без защитна маска за лице,
 • всички физически или юридически лица, които управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от един човек на три квадратни метра,
 • разпорежда се засилен контрол от страна на всички компетентни институции в контролираните от тях обекти.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *