Водещи новини - дясно Общество

5 март – Световен ден на енергийната ефективност

На 5 март отбелязваме Световния ден на енергийната ефективност. Той води началото си от 2004 година и популяризира енергийната ефективност като един от начините за опазване на околната среда.

Основната идея на енергийната ефективност е да се сведе до минимум количеството консумирана енергия, без да се влоши качеството на живот и без да възпрепятства икономическото развитие и социалното благосъстояние на обществото. В по-широк аспект енергийната ефективност представлява избягването на загубите на енергия; рециклиране на различни отпадъци и/или повторното им използване; намаляване на търсенето на енергия с помощта на по-модерни технологии без да се намали производството; използване на по-ефективни енергийни източници, и др.

Вече е ясно, че, ако не променяме начина на „създаване“ и използване на енергията, ние сме ръба на екологична катастрофа. Това означава, че трябва да използваме повече възобновяеми енергийни източници в бъдеще и трябва да наблягаме повече на енергийната ефективност.

България разполага със значителен потенциал за реализация на мерки по енергийна ефективност. Повишаването на енергийната ефективност ще допринесе за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид и други парникови газове и съответно ще спомогне за предотвратяване на изменението на климата.

Една от мерките, която българското правителство е предприело, е Законът за енергийната ефективност. Той въвежда изискванията на Директива 2006/32/ЕО и урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *