Водещи новини - дясно Добричка Общество

С пълно мнозинство бе приет бюджетът на Община Добричка за 2021 година

Бюджетът на Община Добричка за 2021 година в размер на 26 973 817 лева бе приет на заседание на Общинския съвет днес. „За” гласуваха всички 19 присъстващи общински съветници.

Капиталовата програма в размер на 3 586 016 лева е много амбициозна, заяви по време на дебатите кметът на Община Добричка Соня Георгиева. По думите й те я с ръст от 25.5 процента спрямо 2020 година. Кметът сподели, че в Капиталовата програма са залегнали приоритетните дейности, които са необходими за Общината и са обсъждани както с всички кметове и кметски наместници, така и с жителите. Георгиева е провела 66 изнесени приемни и въпроси от тях са намерили отражение в програмата. Кметът посочи приоритетите – инфраструктура, ВиК-инфраструктура, образование, социални дейности.

Соня Георгиева сподели мнението си, че Капиталовата програма е справедлива спрямо всички населени места. Взети са предвид поисканите от тях приоритети и населението им, както и средствата, които селата са получавали в годините назад. „Никога няма как да се получи на 100 процента удовлетворяване на нуждите и потребностите на всички села. Но сме поставили началото и аз мисля, че Капиталовата програма е добра”, каза кметът.

Приходната част на бюджета на Община Добричка е с 3 735 080 лева по-голяма отколкото през 2020 година. Ще постъпят 3 148 800 лв. повече спрямо м. г. под формата на трансфери от държавния бюджет, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Най-голямо е завишението за функция „Образование“ – с 1 037 700 лв.; за „Отбрана и сигурност“ – с 12 400 лв.; за „Социални услуги“ – с 938 200 лв., за „Култура” – с 49 000 лв.; за „Здравеопазване“ – с 31 900 лв. и за „Общинска администрация“ – с 357 200 лв. Прогнозата за постъпленията от собствени приходи и трансфери възлиза на 5 373 500 лева.

За функция „Образование” през годината ще бъдат изразходвани 10 818 315 лв., за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 2 312 179 лв., за функция „Здравеопазване” – 459 619 лв., за функция „Икономически дейности и услуги” – 1 627 824 лв.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *