Водещи новини Общество

До 2022 г. всяка жилищна сграда в страната трябва да има технически паспорт

До декеммри 2022 година всяка жилищна кооперация в страната трябва да има изготвен технически паспорт, който да удостоверява състоянието на конструкцията, енергийните загуби и други важни характеристики. Ново отлагане на крайния срок не се очаква. Техническите паспорти са задължение на собствениците на сградите и ако не се спази срокът, ще има санкции.

Документът ще ни струва между 100 и 500 лв на апартамент.

Идеята на паспортизацията на сградите е да се види какво е състоянието на сградния фонд:

По закон изготвянето на паспорт на сградата е задължение на нейните собственици. Ако те не го изпълнят, следват и санкции. Санкциите за юридически лица са между 1000 и 10 хиляди лева.

Според експерти техническото обследване на една сграда струва между 3 и 10 лева на квадрат в зависимост от това колко от документите й са налични. Енергийният и техническият паспорт стават неразделна част от сградата при имотни сделки.

От Община Добрич информираха, че в срок до 2022 година трябва да се съставят Технически паспорти на съществуващи строежи (сгради) – държавна, общинска или частна собственост.

Под “Съществуващ строеж” се разбира: строеж, който е въведен в експлоатация преди 2007 г.; строеж, който се използва, независимо от това, дали са изпълнени изискванията за въвеждането му в експлоатация към датата на завършването му; както и незавършен строеж, за който разрешението за строеж е изгубило действието си по смисъла на Закона за устройство на територията.

Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти.

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики и оценка на строежа с Доклад за резултатите от обследването.

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение за строителен надзор или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Обследването започва с подписване на договор за възлагане и завършва с приемане на доклада от възложителя и съставяне на техническия паспорт. Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа.

Обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите, редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на техническите паспорти са подробно описани в Наредба №5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите.    

Follow Me:

Related Posts

  1. THOMAS JAMES JOHNSTON says:

    Will this now include Derelict Building that have been left unused and mostly in an unsafe condition by owners in the Dobrich region ,village properties included where taxes have not been paid in years . Will the County Council now place orders that such building be Demolished and the Plots sold off to add income for local County council projects and improvements . Owners of such properties will lose all rights of ownership both company and private .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *