Каварна Общество

Гласуват бюджета на Община Каварна за 2021 г. на 26 февруари

23-тото заседание на Общинския съвет на Каварна ще се проведе на 26 февруари, съобщават от местната администрация. Първата точка от дневния ред предвижда приемане на бюджета на Общината за настоящата година.

На вниманието на съветниците ще бъде предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Ще бъде внесена докладна записка за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2021/ 2022 г.

Съветниците ще се запознаят с предложение относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Общината за 2021 година за проект “Техническа рекултивация на депото за отпадъци в землището на град Каварна”, финансиран със средства по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г.На заседанието ще бъдат внесени предложения относно провеждане на конкурси за директор на Общинско предприятие “Чиракман” и за управители на “Каварна” ЕООД и “МБАЛ-Каварна” ЕООД.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *