Общество

21 февруари – Международен ден на майчиния език

Международният ден на майчиния език се отбелязва в целия свят на 21 февруари. Той е определен през 1999 година от ЮНЕСКО и признат през 2002 година от Организацията на обединените нации.

Денят отбелязва значимостта на изучаването и използването на майчин език и има за цел насърчаването на многоезичието и културното разнообразие. Той е създаден по инициатива на правителството на Бангладеш, като датата 21 февруари е свързана с демонстрация от 1952 година за признаване на официален статут на говорения в страната бенгалски език.

Родният или майчин език е езикът, който човек научава първо, и който човек обикновено започва да усвоява още от раждането си. Родният език на даден човек е основата на неговата социолингвистична идентичност. Всеки човек е най-добър именно по своя първи език и обикновено не владее толкова добре другите езици, които учи впоследствие, ако въобще учи други езици през живота си. Човек, който владее само своя първи език, се нарича едноезичен.

Човек може да има два или повече родни езика – или може след първия си език да научи втори език, или повече езици и поради една от тази причини може да е двуезичен (билингв) или многоезичен (полиглот). Редът на научаване на два родни езика не е определящ за дълбочината на тяхното знаене. Например френскоговорещи родители могат да научат дъщеря си първо на френски език, а после на английски, но ако тази дъщеря израсне в англоговореща страна, най-вероятно ще владее по-добре английски и дори може да забрави френския, ако въобще не го употребява.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *