Крушари Образование Общество

85 малчугани от община Крушари се обучават допълнително по български език

За втора по ред учебна година  в детската градина с. Крушари с изнесени групи в селата Лозенец, Телериг и Коритен се изпълнява проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, съобщават от Общината. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Детската градина изпълнява три дейности. Първата е допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. Втората дейност е свързана с педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, на учебни материали, пособия, помагала. По третата дейност се организират и провеждат обучения на педагогически и непедагогически специалисти.

Към февруари в първата дейност са обхванати 85 деца, организирани в 17 групи, които са записани и посещават детското заведение, принадлежат към уязвими рискови социални групи, не владеят достатъчно добре български език  и се обучават допълнително за достигане на равен старт при постъпване в училище. Обучението се провежда в учебно и неучебно време. Отчитат се положителни резултати от включване  на децата в проектната дейност, което рефлектира и върху провеждане на качествен образователно-възпитателен процес в предучилищната институция на територията на община Крушари.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *