Добричка Общество

На 9 февруари ще е публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Добричка за 2021 г.

Кметът на Община Добричка Соня Георгиева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници, служители, директори на детски градини и училища, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари, неправителствени организации, граждани, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината, на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 9 февруари (вторник) в Органова зала „Добрич“ на ул.“Независимост“ № 7 в Добрич, както следва:

–  с кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници и служители от администрацията, с граждани, НПО, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината от 10 часа;

 – с директори на детски градини, училища, председатели на читалищни настоятелства  и читалищни секретари от 11.30 часа.

Становища и предложения по проектобюджета за 2021 г. могат да се представят  в информационния център и на електронен адрес:obshtina@dobrichka.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на обсъждането. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъдат съставени протоколи, които са неразделна част от проекта на общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Общинския съвет.

 Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването в Органова зала ще бъдат приложени следните противоепидемични мерки:

– спазване на дистанция най-малко от 1,5 м.  между лицата;

– предоставяне на дезинфектант за ръце на входа на залата;

– осъществяване на контрол на входа за броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *