Добричка Култура Образование Общество

Годишен план за младежта за 2021 година прие ОбС на Община Добричка

Общински годишен план за младежта за 2021 година на Община Добричка бе приет днес на заседание на Общинския съвет /ОбС/. Той е насочен към младите хора от 15 до 29 години без разлика в техните социални, имуществени, политически и етнически убеждения.

Анализ на предизвикателствата пред младежта сочи, че по данни на преброяването през 2011 година броят на младите хора в общината на възраст 15-29 години е 3 548. Като остър демографски срив за цялата страна се очертава продължаващият процес на остаряване на населението през последните години.

По данни на дирекция „Бюро по труда” в Добрич към 11 януари 2021 година са регистрирани общо 34 безработни на възраст 18-29 години, сочи анализът. Голяма част от безработните младежи не се регистрират. Друга група, които са в трудоспособна възраст, търсят реализация в по-големите градове и в чужбина, а останалите са ученици. След завършване на своето образование те се включват в пазара на труда, като в повечето случаи нямат никакъв трудов опит по придобитата специалност. Често им липсват необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и съответните професионални компетенции и необходими трудови навици.

Дейностите в Общинската програма за младежта на Община Добричка  предвиждат създаване на възможност за стажове в общинската администрация, реализиране на работни места за длъжност „Здравен медиатор” в няколко села, съдействие и консултиране на младите хора за участие в национални и регионални програми за заетост. Ще бъде популяризирана значимостта на кариерното развитие, ще се включват родителите в управлението на образователния процес чрез формиране на обществени съвети и родителски клубове, ще се повишава качеството на образованието за по-добра дигитална подготовка на младите хора с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда. Сред дейностите са разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с нуждите на младите хора, стимулиране на ученическия и младежки спорт, гражданско образование и обучение и други.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *