Водещи новини - дясно Каварна Общество

Подкрепа и грижа от асистенти ще получат нуждаещи се от община Каварна

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа” стартира Община Каварна в изпълнение на Закона за социалните услуги, съобщават от местната администрация. Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:

– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

 – деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

– Заявление-декларация (по образец);

– Документ за самоличност (за справка);

– Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; други медицински документи – актуална епикриза и др.;

 – Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги, се подават в отдел „Образование, социални дейности и спорт“, в сградата на Община Каварна, ул. „Добротица“ 26, всеки работен ден от 8.30 до 17 часа, по тел. 0570/ 8 18 34 или на мейл: obshtina@kavarna.bg. Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Каварна на адрес: www.kavarna.bg

За допълнителна информация тел. 0570/ 8 18 34  – Отдел „Образование, социални дейности и спорт“ в Община Каварна.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *