Каварна Общество

Финансовият зам.-кмет на Каварна е сред първите, платили данъците си

Трима граждани на община Каварна платиха налозите си през първия час на новата данъчна година, която започна в 8 часа тази сутрин, съобщават от местната администрация. Сред тях е и зам.-кметът по финанси Митко Недев.

От Общината припомнят, че на 25 януари стартира новото данъчно облагане за 2021 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  • За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.
  • За второто тримесечие – до 30.04.2021 г.
  • За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.
  • За четвъртото тримесечие – до 01.11.2021 г.

/на предплатилите за цялата година до 01.02.2021 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Данък върху таксиметров превоз на пътници 2021 г.:

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък за 2021 г.:

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията могат да се платят чрез:

• касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой,

• инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител,

• банков превод,

• изипей парични преводи и платежни услуги,

• онлайн плащане по Български пощи,

• онлайн плащане в офиси на ДСК Банка,

• онлайн плащане в офиси на Пощенска банка.

Вид на задължението, Обслужваща банка, BIC IBAN ,Код за вид плащане:

ДНИ ЦКБ Каварна CECBBGSF BG92 CECB 9790 84G4 0664 00 442100

ТБО ЦКБ Каварна CECBBGSF BG92 CECB 9790 84G4 0664 00 442400

ДМПС ЦКБ Каварна CECBBGSF BG92 CECB 9790 84G4 0664 00 442300

ПАТЕНТЕН Д-К ЦКБ  Каварна CECBBGSF BG92 CECB 9790 84G4 0664 00 441400

ТУРИСТИЧЕСКИ Д-К ЦКБ  Каварна CECBBGSF BG92 CECB 9790 84G4 0664 00 442800.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *