Бизнес Водещи новини - дясно Общество

От днес добруджанци могат да ползват отстъпка при плащане на новите данъци

От 11 януари стартира новата Данъчна кампания 2021 за добруджанци, обявиха от НАП-Добрич. От там напомнят, че доходите си за 2020 година трябва да декларират всички, които са получили доходи по извънтрудови правоотношения. Работилите по граждански договор през 2020 година  подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения.

До 30 април годишна данъчна декларация подават земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

През март 2021 г. след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде пусната и електронната предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2020 г. доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2021 г. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2021 г., физическите лица могат да ползват  5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март 2021 г.

Годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица са публикувани на сайта на НАП  – www.nap.bg.  Формуляри за декларирането на доходите са достъпни и в офиса на приходната агенция в Добрич. Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е по интернет с Персонален идентификационен код (ПИК). Персоналният код е безплатен, безсрочен и се издава във всеки офис на НАП.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП www.nap.bg

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *