Водещи новини Добрич Общество

Кметът на Добрич Йордан Йорданов: През трудната 2020 година се справихме достойно

В интервю за Про Нюз Добрич кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов очертава трудностите, през които са минали той и екипът му през 2020 година, говори за реализираните проекти, обещава, че нито един проблем на града няма да бъде пренебрегнат и смята, че постигнатото се дължи на доверието на добричлии.

Как ще определите отиващата си 2020 година и кои бяха най-големите предизвикателства?

2020 година беше година на трудности и предизвикателства, трудна за планиране. Случващото се задължи местните власти да променят в движение приоритетите си, да се справят с намалелите приходи, с необходимостта да се помага на здравните заведения, на социалните услуги. Във време, когато бюджетът намаля с 2,5 млн. лв., изискванията към Общината не намаляха, а напротив – стават все повече. Това всъщност е и най-голямото предизвикателство. Считам, че се справихме достойно.

Искам да кажа няколко думи за свършеното по инфраструктурата. Завършихме всички дейности по водния проект на Добрич. Завършихме реконструкцията на ул. „Теменуга“ и съпътстващите обекти – междублокови пространства, паркинги, детски и спортни площадки. Започнахме реконструкцията на бул. „Добричка епопея“, която трябва да приключи до края на 2020 г. Започнахме изграждането на  водопроводната мрежа за кв. Рилци.

Стартираха дейностите по строителството на блок Добрич, което ще реши един отлаган над 30 години проблем.

Продължихме да подобряваме и материално-техническата база на детските ясли – ремонти бяха извършени в ДЯ „Пролет“, ДЯ „Щастливо детство“ и ДЯ „Първи юни“. Със средства по Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич изградихме огради на ДГ № 7 „Пролет“, ДГ № 26 „Звънче“ и ДГ 32„Зорница“ и монтирахме нова дограма в ДГ № 24 „Приказен свят“ и ДГ № 32,  а с бюджетни средства по стопански начин подготвихме детските градини за работа в условията на COVID 19.

Финализирахме дейностите по проект за основен ремонт на материално-техническата база на обекти от образователната инфраструктура – ЕГ „Гео Милев, ПМГ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“ и ДГ № 32 „Зорница”.

По програма на Министерство на културата „Целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности“ бяха извършени  възстановителни дейности по западната фасада на сградата на Художествената галерия в града. Решихме и дългогодишните проблеми с базата на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ и на Смесен хор „Добруджански звуци и те вече се радват на новия си творчески дом. От  януари 2020 г.  на  12 обществени места в града  има WIFI точки за безплатен интернет достъп за период от три години.

Оставайки верни на принципите си, продължихме дейностите по подобряване на социалните услуги, предлагани от Общината. Предоставяме 18 социални услуги, от които 8 за деца и младежи и 10 за възрастни. Общо  878 са потребителите, които ползват социални услуги. Община град Добрич ремонтира, оборудва и обзаведе общински имот за предоставяне на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. Наблюдаваното жилище е с капацитет до 6 места за младежи без увреждания на 18-21- годишна възраст. Получихме одобрение и ще изградим „Приют за бездомни лица и семейства“ с капацитет 15 места.

Продължихме да подобряваме и материално-техническата база на социалните услуги. Осигурихме нови кухненски уреди в Дома за стари хора. Извършихме текущ ремонт на оградата на ЦНСТДБУ 1,2,3. Обзаведохме и оборудвахме стая за релакс в Дневен център за деца с увреждания. Осигурихме технически средства за обучение в електронна среда, предназначени за учениците от 7-те Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с и без увреждания.

Как общината помогна на хората и бизнеса да се справят по-лесно с пандемията?

С подпомагане на здравните заведения, считаме че помагаме първо на хората, а и на медицинския персонал там. Затова дарихме с решение на ОбС на МБАЛ Добрич 50 000 лв. Освен това многократно осигурихме дарения на маски и защитни облекла за лекарите. Таксиметровият превоз продължава да плаща най-ниското ниво на патентен данък в страната. В условията на пандемия в рамките на административните ни правомощия помогнахме за откриването на строителен хипермаркет, което осигури още 70 нови работни места в Добрич.

Разбира се, работим и по социални проекти за подкрепа на уязвими групи – „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, „Целево подпомагане с топъл обяд в Община град Добрич“. Домашният социален патронаж не е прекъсвал своята дейност.

С решение на ОбС наематели на общински жилища имаха правото в условията на извънредно положение да бъдат освободени от наеми. Частични облекчения имаше и за наемателите на общински тераси. С решение на ОбС се освобождават от наеми наематели на общински имоти, до края на извънредното положение.

Ресурсът на Общината не е неизчерпаем. Нашата община разчита преди всичко на приходи от данъци и такси. Макар да има извънредни обстоятелства, ежедневните нужди на гражданите си остават. Всички ние имаме нужда от ежедневно сметоизвозване и почистване, от поддръжка на уличната мрежа, на осветлението, на зелените площи, от добро състояние на детските градини и ясли. Всичко това струва пари, които се плащат от гражданите на Добрич. Затова считаме, че правителството прави необходимото за подпомагане на бизнеса в неговата дейност. Ние на местно ниво трябва да се грижим, макар и с намален финансов ресурс, за местната общност като цяло.

Как се отрази извънредната ситуация на общинската хазна?

Както и очаквахме, с намалели приходи.  Приходите намаляха с 2,5 млн.лв.

С какво можете да се похвалите през 2020 година – реализирани проекти, инвестиции, инициативи, които подобриха живота на хората в общината.

Стремежът ни е всеки наш проект да има добавена стойност за живота на хората на Добрич. По-горе Ви разказах накратко за част от инфраструктурните ни проекти, защото те касаят делника на най-много хора. Ако трябва да се спра на три проекта – за мен най-важно остава активната ни работа по подобряване материалната база на детските заведения. Това е наш безусловен приоритет! И аз, и екипът знаем, че най-голямо недоволство и проблеми на гражданите създава занемарената инфраструктура. Затова като успех отчитам продължаването да работим активно по подобряване на градската среда. Не на последно място за нас е успех, че имаме доверието на добричлии. Макар годината да е много трудна и различна, чрез социалните проекти, подкрепата ни към МБАЛ, общинските здравни заведения и продължаващата работа по инфраструктурата, считам че достойно изпращаме 2020 година.

За какво най-често бяхте критикуван?

Знаете, че кметът винаги е виновен. За гражданите, не само добричлии, решаването на всички проблеми се делегира на местната власт. Рядко се отчита, че понякога това е в правомощията на други институции. Това обаче аз не го приемам като тежест, напротив считам, че това доказва на кого хората разчитат да им се реши проблема. Затова се стараем да им съдействаме, ако казусите касаят например ВиК, МВР, АПИ, Социални грижи и др.

Кои от намеренията и проектите Ви не успяха да получат реализация през 2020 година и защо?

Намалелите приходи  ни орязаха частично капиталовата програма. По тези обекти и по останалите от програмата ни ще продължим да работим през 2021 г.

Очертайте най-важните проблеми на града, за решаването на които ще работите през 2021 година.

Няма да пренебрегнем нито един проблем. Даваме си сметка, че дори най-малката уличка в Добрич е най-важната улица за живеещите там. Надяваме се през 2021 година да имаме по-добра прогноза и приходи, което да ни позволи да отговорим на повечето изисквания на нашите съграждани. Вървим към изпълнение на програмата си. Тя е четиригодишна и работим тя да бъде изпълнена в рамките на тези четири години.

Какво ще пожелаете на жителите на Община град Добрич в навечерието на Коледните и Новогодишните празници?

Желая на всички преди всичко здраве. Да бъдем сплотени и единни! Да съхраним доброто в себе си да работим заедно за един по-уютен Добрич.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *