Общество

ОИЦ-Добрич представи финансовата подкрепа за предприятията, засегнати от Covid кризата

Областен информационен център – Добрич представи онлайн процедурата BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

С бюджет от156 млн. лв., чрез процедурата ще се осигури навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщиха от ОИЦ.

По процедурата могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия, които са регистрирани преди 01.10.2020 г. катоюридически лица или еднолични търговци съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, както и юридически лица с нестопанска цел, извършвали икономическа дейност в допустимите по процедурата икономически кодов/сектор съгласно КИД 2008. Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично своята дейност, вследствие на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,, Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който включва всички негови обекти, засегнати от временните ограничителни мерки.

В зависимост от кода на икономическата дейност на кандидата, размера на финансовата безвъзмездна финансова помощ е 10% или 20% от реализирания оборот през периода на 2019 г., съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки, до отпадането на ограниченията, но не повече от 150 000 лв. За обекти, открити след 1 януари 2020, размера на финансовата подкрепа ще се изчислява спрямо оборота през октомври 2020 г.

Одобреното финансиране може да бъде използвано за покриване на текущите нужди на кандидата и извършване на разходи за оперативен капитал. Допустими са разходи за суровини, материали, външни услуги и възнаграждения.

Крайният срок на кандидатстване е до 20 януари 2020 г., 16:30 часа, чрез електронните  услуги на Националната агенция за приходите на следния линк: https://inetdec.nra.bg/eservices.html и специалната електронна услуга „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение и приложенията към тях са налични на следният интернет сайт: https://nra.bg/page?id=799

За повече информация относно кандидатстването за подкрепата може да се обръщате към Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 и на електронен адрес: infocenter@nra.bg.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *