Общество Тервел

Община Тервел информира за услуги по чистотата през 2021 г.

Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Тервел информира, че на основание заповед от 30 октомври и одобрена план-сметка „Чистота“ за 2021 г., от 1 януари в селата Зърнево, Жегларци, Орляк и Полк. Савово , както и за имоти, описани в т. 1 на заповедта, ще се прилагат услугите:

  • Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци /БО/
  • Обезвреждане на БО в депа или други съоръжения
  • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Границите на районите, за които Общината предлага услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“, обхваща имотите, намиращи се в регулационния план на Тервел и в населените места – с. Безмер, с. Кочмар, с. Зърнево, с. Жегларци, с. Орляк и с. Полк. Савово, както и за имотите, описани в т.1 на същата заповед.

За имотите, които няма да се ползват през цялата 2021 г. в горепосочените населени места, се подава декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване в срок до 31.01.2021 г. За останалите имоти, които няма да се ползват през 2021 г., срокът за подаване на декларация е 31.12.2020 г.

За физическите и юридическите лица с имоти, които желаят да заплащат твърди битови отпадъци според количеството на БО, се подава декларация в срок до 31.12.2020 г. Цената на ползван съд за битов отпадък е както следва:

1. За контейнер „Бобър“ 1,1 куб. см. – 770 лв.

2. За контейнер 4 куб. см. – 2 545 лв.

3. За кофа 0,11 куб. м – 140 лв.

Към стойността на съответния съд се прибавя и промилът за услугата „Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *