Водещи новини - дясно Общество

В Тервел се допитват до гражданите за превръщане на рушаща се сграда в модерен комплекс от общински жилища

Община Тервел прави допитване до гражданите за идеята си да превърне рушаща се сграда в центъра на града в комплекс от общински жилища. Те ще се използват за решаване на демографския проблем в региона и при кризисни ситуации.

„В началото на този месец Министерски съвет със свое постановление предостави в собственост на Община Тервел рушащата се сграда на бившия партиен комитет. Нашето настоятелно искане да получим тази сграда се основаваше на опасността, която тя крие като рушаща се сграда“, обясни заместник-кметът Дияна Илиева.

Собственикът на сградата беше Висшият съдебен съвет, но не е имало нагласи сградата да се ремонтира и да се ползва за нуждите на органите на съдебната власт. Тя се рушеше в идеалния център на Тервел, на 50 метра от средно училище, в което учат 600 деца от цялата община. Децата и учениците влизаха в сградата, въпреки опитите ни да ограничим възможностите за проникване в нея и животът им нееднократно бе поставян на риск. Падат късове мазилка, остатъци от стъкла, от разрушени инсталации. След няколкогодишни разговори и преписки, които водихме с ВСС и МРРБ и след засилените ни през последната година действия, МРРБ финализира процедурата и сградата бе предоставена на Община Тервел. Искахме общината да стане притежател  на тази сграда, за да можем да мобилизираме целия си ресурс на заинтересован собственик, добави тя.

Кметският екип има концепция за бъдещето на сградата. Идеята е тя да бъде превърната в комплекс от общински жилища. Но те  няма да се продават. Настаняването в тях също ще бъде обвързано с определени условия, разписани в специална общинска наредба. Планира се  сградата да се превърне в комплекс от нови общински жилища, които да се предоставят за ползване безвъзмездно или с минимални наеми на млади семейства и специалисти, с цел решаване на демографски и проблеми с липса на квалифицирани специалисти от определени сфери в Община Тервел. Сега общината има малко на брой апартаменти в жилищни блокове, строени през 50-те години, с конструкции от гредоред. Удобствата в тези жилища не са достатъчни, за да са те привлекателни за млади семейства с деца. Имаме нужда от обновена масивна сграда, в която да оформим две жилищни зони , които да ползваме за  няколко основни приоритета на местната политика:

  • осигуряване на добри условия за млади семейства и специалисти, които да останат да живеят и работят в гр.Тервел чрез предоставяне на възможност да ползват удобни съвременни жилища в центъра на града, в непосредствена близост до училище, детска градина, детска ясла, административни и търговски обекти;
  • осигуряване на зони от малки апартаменти, които общината  да ползва при кризисни ситуации, например :

*извеждане на деца и жени от домовете им в случай на сигнали за домашно насилие до намиране на решение на проблема;

*нощуване на екипи на гражданска защита и енергоразпределителното  дружество  (нещо, което се случва често в общината при тежки зимни условия и накъсване на електрически проводници);

* осигуряване на места за нощуване на археолози , ангажирани с проучвания на крепостта „Палматис“ и други исторически обекти на територията на общината;

*осигуряване на места за нощувка на деца и младежи, участващи в обменни , фестивални начинания и пленери с деца и младежи от Община Тервел;

*временно настаняване на изоставени възрастни хора, до намиране на постоянно решение на проблема – за съжаление през последните години, макар и рядко, се случват и такива изоставяния от недобросъвестни наследници и близки.Отново общината трябва да решава проблема на хората, останали без дом.

Даденостите на сградата са отлично съпоставими с гореописаните нужди на общината. Сградата е строена през 1981 година с функция „Комитет на БКП“. Постройката е на три етажа и сутерен , застроената й площ е 831 кв.м. за всеки от етажите. Сутеренът е изграден с функция „подземен гараж“ и може да се ползва като такъв, без допълнителни инвестиции в него. Разпределението на етажите е направено по големи зали и помещения, с комуникации в двата паралелни края на сградата. Височината на помещенията е голяма, конструкциите са все още здрави или с малки увреди. Входовете са два , което позволява оформяне на два сектора, отделени един от друг – жилищен сектор, атапартаменти, ползвани от млади семейства от Тервел или домакинства на  специалисти от други населени места и втори , общински сектор – за нуждите на общинските дейности (аварийни екипи, кризисни житейски ситуации, младежки дейности).

Нуждата от преустройство и изпълнение на довършителни работи за трите етажа, основен ремонт на покрива, изграждане на сградни инсталации , изпълнение на мерки за енергийна ефективност , възстановяване на външна облицовка на сградата в своята съвкупност формират сума за ремонта, която е непостижима за общинския бюджет. Собствените приходи на общината рядко надхвърлят 1 млн. лева годишно. Има готовност да се възложи и  заплати изготвянето на технически проект за сградата, изготвянето на доклад за съответствие, да се осигурят разходите за строителен и инвеститорски контрол.

Общината не разполагаме със собствени ресурси да извърши ремонта, дори и на етапи. Но има виждания за осигуряване на поддръжката на сградата и сектора в нея, който общината ще ползва за своите дейности.

Община Тервел има ясно очертан демографски проблем и такъв с осигуряването на медици и други специалисти, със задържането на млади семейства в града. Въпреки, че показателите , свързани с демографията и безработицата й определят място в „златната среда“ на българските общини, създаването на комплекс от нови и привлекателни общински жилища в центъра на град Тервел със сигурност ще стане част от решаването на тези проблеми и ще увеличи възможностите на общината да приложи собствен подход за намаляване на последиците от демографската криза, посочи Дияна Илиева.

Възможен е подход за извършване на инвестицията на отделни етапи, след като разполагаме с детайлна количествено-стойностна сметка за видовете СМР от технически проект за извършване на преустройството. Разчетите ни по окрупнени показатели сочат необходимост от над 1 млн. лева за преустройството на сградата.

“За нас ще бъде ценно мнението на всеки гражданин , както и колективното взетото решение за становище на общинския съвет. Предстои ни труден път, по който тръгваме съвсем добронамерено  и водени единствено от желанието да задържим още няколко млади семейства в нашия град и община и да направим живота на хората в нея по-лек и удобен”, каза тя.

Вариантите за преустройство на сградата, които ще станат възможни след възлагането чрез обществена поръчка на проектирането, ще се оповестяват своевременно и ще се търси мнение на гражданите.

“Ще имаме нужда и от финансова подкрепа от правителството. През последните няколко години срещаме разбиране от него, убедени сме, че идеята ни да допринесем за решаване на демографски проблем в малка и отдалечена от големи икономически зони община, каквато е нашата , ще срещне разбиране и подкрепа от обществеността и от централната власт”, посочи още зам.-кметът.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *