Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Нова 9-месечна отсрочка за погасяване на кредити одобри БНБ

снимка: iStock

Българската народна банка утвърди искане на Асоциацията на банките в България за удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията.

Предложението на Асоциацията на банките в България предвижда удължаване на срока на действие на мораториума върху кредитите до 31 март 2021 г., съобщиха от БНБ.

След утвърждаването му документът представлява частен мораториум по смисъла на гласуваните от Европейския банков орган (ЕБО) Насоки – ЕBA/GL/2020/15 за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19. 

Насоките, приети за прилагане от Управителния съвет на БНБ с решение от 2 декември 2020 г., са публикувани на интернет страницата на ЕБО.

Утвърдените промени:

  • до 23 март 2021 г. се удължава крайният срок за подаване на искания от клиенти на банките, касаещ отсрочка на настоящи задължения
  • до 31 март 2021 г. се удължава крайният срок за одобрение на тези искания от страна на банкит
  • до 31 декември 2021 г. се удължава крайният срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките – вече до 9 месеца (за кредитни длъжници, подаващи за пръв път искане)

Въвежда се изискване – задълженията, обект на мораториум, да са били редовни или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване

Въвежда се възможност – задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца.

Управителният съвет на БНБ също прие решение да изиска от банките да предоставят в срок до 10 работни дни оперативни планове за оценка на потенциалната възможност за неплащане от страна на техните клиенти-кредитополучатели, възползвали се от мораториума, след неговото изтичане.

Изискванията за тези оперативни планове са въведени с новите Насоки на ЕБО – EBA/GL/2020/15.

БНБ ще продължи ежемесечно да публикува агрегирана информация във връзка с постъпилите и одобрени искания за отсрочване на задълженията по Реда за отсрочване. Месечната информация ще продължи да бъде публикувана в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период, уточняват от управата на Централния трезор.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *