Бизнес Водещи новини - дясно Добрич Общество

План-сметката за чистотата на Добрич през 2021 година надхвърля 17 милиона лева

План-сметката за разходите за чистотата на Добрич през 2021 година ще бъде приета на сесията на Общинския съвет на 18 декември.

Общо сметката по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване е в размер на 17 262 316 лева.  

За осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци и събирането и транспортирането им до депа се предвижда сумата от 3 430 000 лева. Услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” се извършва от „Уейст Солюшънс България” ЕООД – дружеството, което е правоприемник на „Еф Си Си България“ ЕООД.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии са планирани 1 780 000 лева.

Най-голямо е перото в раздела проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци –12 052 316 лв. Част от средствата обаче които община Добрич внася, се възстановяват от останалите общини, които ползват съоръжението край Стожер.

Във връзка с изчерпването на капацитета на Клетка 1 на Регионално депо Стожер, Община град Добрич възложи и има изготвен проект за строителство на втора клетка, се посочва в докладната записка, която ще бъде внесена на сесията от кмета Йордан Йорданов. През настоящата година е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за строителството й. Разходите за строителството на втора клетка ще са в размер на 4 213 536 лева с вкл. ДДС.

Към тази сума се добавят и разходите за авторски надзор в размер на 19 800 лв., както и тези за упражняване на строителен надзор в размер на 18 600 лв. Средствата за финансирането на тези дейности ще бъдат поискани за освобождаване от РИОСВ – Варна, от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *