Здраве Тервел

Община Тервел подкрепя медицинските специалисти, желаещи да работят в МБАЛ-Добрич

Разяснение поради големия интерес и противоречивото тълкуване на апела на изпълнителния директор на Многопрофилната болница за активно лечение /МБАЛ/ в Добрич направи Община Тервел. Припомняме, че вчера с декларация до Министерството на здравеопазването, Регионалната здравна инспекция и общините в областта д-р Желязков отправи призив медицинските специалисти от училищното и детското здравеопазване да бъдат привлечени или командировани да работят в лечебното заведение.

„Община Тервел не може да командирова медицински специалисти от училищните кабинети и детска ясла в общината за работа в МБАЛ – Добрич, поради необходимостта да бъде спазена разпоредбата на чл.120 от Кодекса на труда, който позволява  командироване на работник и служител при престой само в същото населено място или местност. Град Добрич не е в същото населено място или местност спрямо Тервел, т. е. медицинските специалисти от Община Тервел могат да се отзоват на апела на д-р Желязков само по свое желание”, посочват от общинската администрация.

От там обясняват, че ако сключат трудов договор с МБАЛ-Добрич ще им бъде нужно съгласието на основния работодател – кмета на Община Тервел, поради което декларират предварителна готовност да го осигурят. В случай, че желаят да останат да работят в болницата за период до три години, без да прекратяват трудовото си правоотношение с Община Тервел, ще им бъде нужен неплатен отпуск от Общината, за което също се изразява готовност да бъде предоставен. Всички други възнаграждения за работа в МБАЛ в Добрич следва да бъдат уговорени между медицинските лица, постъпващи на работа и болницата.

Медицинските специалисти от училищното и детското здравеопазване в Община Тервел никога не са били в неплатен отпуск въпреки преустановяването на работата на училищата, детските градини и детска ясла за продължителен период от време, посочват от администрацията. От там обясняват, че през целия период, в който не работят, те ползват и продължават да ползват платен годишен отпуск, при което възнаграждението им се равнява на това, което получават, когато са на работа.

„Нито един работник или служител в Община Тервел и звената към нея не е ползвал неплатен отпуск през 2020 г.  поради преустановяване на работа. Ползвани са само платени отпуски, тъй като работодателят – кметът на Община Тервел, увеличи техния  размер за 2020 г. с оглед на извънредното положение и в полза на работниците и служителите”, посочват от администрацията.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *