Добричка Общество

Стратегия за борба с природните бедствия приемат в Община Добричка

Редовно заседание на Общинския съвет /ОбС/ в Община Добричка ще се проведе на 29 октомври. Една от точките в дневния ред предвижда приемането на Стратегия за борба с природните бедствия и с резултатите от производствени аварии в трансграничния регион и План за действие при кризисните ситуации. Приемането на двата документа е част от дейностите по проект “Съвместно управление на риска и партньорство в  трансграничен регион Кълъраш-Добрич” по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г., който Община Добричка реализира.

Структурата и съдържанието на Стратегията и Плана за действие са в хармония с постигането  на целта и задачите за устойчива превенция /предпазване/, защита и намаляване на вредния ефект на наводненията и другите природни бедствия.

На заседанието на ОбС кметът на Община Добричка Соня Георгиева ще внесе докладна записка с информация за изпълнението на действащите договори, сключени по европейско програми, стойността им и резултатите от тях. Ще бъдат разгледани две докладни записки с искания за отпускане на средства за участие на читалищата “Просвета-1940” в село Царевец и “Просвета” в село Плачи дол във фолклорния фестивал “Странджа, храна и музика” в село Индже войвода, Община Созопол.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.