Бизнес Туризъм

Стартира процедурата за подпомагане на туристическия сектор, пострадал от COVID-19

До 20 октомври 2020 година е крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Тя се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.  Бюджетът е 10 милиона и ще бъде разпределен пропорционално спрямо броя одобрени проекти и реализирания оборот на всяко едно предприятие за 2019 г.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Проектни предложения могат да подават юридически лица или еднолични търговци, регистрирани преди 01.01.2019 г. съгласно Закона за туризма, като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

Публикуваха документите за получаване на безвъзмездно финансиране за туристическия бранш

Туроператорите и туристическите агенти могат да заявяват безвъзмездна финансова подкрепа в размер до 10% от оборота за 2019 г., но не повече от 391 166 лв. Одобреното финансиране може да бъде използвано за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната услуга. За да са допустими по процедурата, разходите трябва да са за реално доставени продукти и извършени услуги и да са извършени след 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта. Продължителността на един проекта е 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на следния линк: https://eumis2020.government.bg/

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *