Бизнес Туризъм

Публикуваха документите за получаване на безвъзмездно финансиране за туристическия бранш

Актуализирана версия на пакета документи с условията за кандидатстване за безвъзмездната финансова помощ на стойност 10 млн. лв. по процедурата за подбор на проекти “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, е публикувана на вниманието на всички заинтересовани лица. Това гласи съобщението от пресцентъра на Министерството на туризма.

Документите и ръководство за кандидатстващите са публикувани ТУК – в уебсайта на ведомството.

Очаква се процедурата да бъде отворена за кандидатстване от страна на туроператорите и туристическите агенти на 13 октомври (вторник) т.г.

Подаването на документите ще става през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и е с крайна дата вторник – 20.10.2020 г. Сроковете за кандидатстване и за задаване на въпроси във връзка с кандидатстването по процедурата са посочени в съдържанието на Условията за кандидатстване и изпълнение.

Актуализираните документи са изработени в изпълнение на дейност „Изготвяне на пакет документи за кандидатстване за предоставяне на подкрепа за МСП, регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност, за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Проект № BG16RFOP002-2.080-0003 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Пълният актуализиран пакет документи включва:

  • Условия за кандидатстване и изпълнение
  • Документи за попълване и подаване
  • Ръководство за кандидатстване през ИСУН
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *