Добричка Общество

Допълнителни 160 000 лева за Общинска администрация гласува ОбС на Община Добричка

Да се финансира допълнително делегираната държавна дейност „Общинска администрация” със собствени приходи по бюджета на Община Добричка в размер на 160 000 лева реши на заседанието си днес Общинският съвет. За целта ще бъдат прехвърлени 10 000 лева от дейност „Резерв”, параграф „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” и 150 000 лева – от дейност „Разходи за лихви”, параграф „Разходи за лихви по заеми от страната”.

От докладната записка на кмета Соня Георгиева става ясно, че от 13 март администрацията на Община Добричка работи без прекъсване в условията на извънредно положение и извънредна епидемиологична обстановка. От това произтичат редица ангажименти от страна на цялата администрация и в населените места от кметовете и кметските наместници, от персонала във всички дейности и структури, които полагат всекидневно усилия за овладяване на пандемията и преодоляване на последиците от COVID-19.

Посочва се, че с постановление Министерски съвет е допълнил Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация за определяне на нови размери на месечните възнаграждения, не по високи от 30 на сто от досегашния размер за 34 административни структури, без общините.

В докладната се посочва, че отчитайки увеличението на отговорностите и прекия риск за здравето на всички работници и служители в създалата се ситуация, с цел стимулиране и мотивация на работещите, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, може да бъде определено допълнително възнаграждение за постигнати резултати, което не е било предвидено при планирането на бюджета за 2020 година.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *