Добрич Общество

Заседава Общинският съвет на Добрич – какво ще се обсъжда?

Общинският съвет на Добрич ще проведе днес дванадесетото си заседание за тази година. В дневния ред са включени 28 точки.

Съветниците ще разгледат годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Добрич за 2019 година и отчета на Програмата за капиталови разходи за миналата година. Ще се дискутира предложение за актуализация на капиталовата програма за 2020 година и актуализация на бюджета за настоящата година.

Отново на дневен ред е докладна записка, с която се иска изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в района на пазара, която бе отложена на предишната сесия. За втори път ще се разгледа и отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост за преместваеми павилиони за тото-пунктове с унифициран дизайн.

На сесията ще бъде обсъдено предоставянето на временен безлихвен заем за обезпечаване на дейностите по проект „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“.

Съветниците ще гласуват предложениe за включване на проекти за концесии в плана за действие и приемане на план за действие за общинските концесии за периода 2021 г. – 2027 г. на Община град Добрич.

Ще бъдат обсъдени предложения за формиране на маломерни паралелки в ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Хр. Смирненски“ и Професионална гимназия по аграрно стопанство.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *