Водещи новини - дясно Добрич Общество

27 са санираните блокове в Добрич, вижте как вървят дейностите по Програмата

Про Нюз Добрич отправи запитване към Община град Добрич за това на какъв етап са дейностите по санирането на блоковете с подписани договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Причината да потърсим информация са постъпили в редакцията ни сигнали, че дейностите се бавят, особено за последните 8 блока от списъка. От отговорите на общината става ясно, че преди сключването на договорите с изпълнителите е необходимо да се получи потвърждение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за наличие на финансов ресурс.

Вижте отговорите на въпросите на медията ни:

На какъв етап са дейностите по санирането на блоковете?

Община град Добрич има сключени между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа общо 41 договора за целево финансиране по Програмата.

Към настоящия момент са въведени в експлоатация общо 27 многофамилни жилищни сгради.

Извън последните 8 блока от списъка, в колко жилищни сгради са приключили дейностите и в колко продължават?

Преди сключване на всеки договор с избран изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, е необходимо да получим потвърждение от МРРБ за наличие на финансов ресурс. В такъв процес се намират 3 жилищни сгради – това са бл. Дружба 9, Кубадин 1 и Емона 5. Към настоящият момент е получено от МРРБ потвърждение за наличие на финансов ресурс и следва проектиране и изпълнение на СМР дейностите, тъй като за тези обекти има избрани изпълнители на инженеринга.

За блок „Трети март“ № 10 също е  получено потвърждение за финансов ресурс. Към настоящия момент е сключен договор с изпълнителя на инженеринга. Предстои изготвяне на технически проект, след което ще се пристъпи към изпълнение на СМР дейностите на обекта.

За блок „Трети март“ №12 в момента се подготвя провеждането на нова обществена поръчка за завършване на обекта, тъй като договорът с изпълнителят беше прекратен.

За обект „Добричка епопея“ №12 в момента се изпълняват СМР дейностите и скоро предстои въвеждане в експлоатация.

На какъв етап са дейностите в последните 8 блока, определен ли е изпълнител на обследването, защо дейностите се забавиха почти година и половина и кога ще продължат? Каква е причината за забавянето?

Обявено е Решение за класиране на участниците в откритата процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническото обследване, техническия паспорт, енергийното обследване и архитектурното заснемане, което представлява Фаза 1 по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) или Програмата.

Готовата техническа документация ще е основание за изготвяне на следващата стъпка, т.е. Фаза 2 – провеждане на процедури за избор на изпълнители за следните дейности: проектиране и авторски надзор, строителство, упражняване на строителен надзор, както и упражняване на инвеститорски контрол.

Към настоящия момент очакваме от МРРБ потвърждение на финансов ресурс за Фаза 1 за общо осем жилищни сгради („П.Хитов“16, „Добруджа“ 13, „Дружба“ бл.10, „Дунав“ 16, „Добричка епопея“ 6, „Дружба“ бл.8, „Петко Д. Петков“ 2 и „Петър Сарийски“ 2) , след изпълнението на която ще се пристъпи към избор на изпълнител за СМР и упражняване на строителен надзор и т.н.

Общината има ли официална информация за евентуално спиране на Програмата?

Нямаме такава информация.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *