Добричка Образование

Слети и самостоятелни паралелки гласуват на заседание на ОбС на Община Добричка

Заседание на Общинския съвет /ОбС/ на Община Добричка ще се проведе на 27 август, съобщават от местната администрация. На вниманието на съветниците ще бъде предложение за формиране на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици не по-малък от 10 в училищата в общината. Кметът Соня Георгиева ще предложи да бъдат формирани и самостоятелни и слети паралелки с по-малко от 10 ученици.

На вниманието на съветниците ще е годишен отчет да изпълнението на бюджета на Общината, изпълнение по сметките за средства от Европейския съюз и състояние на общинския дълг за 2019 година. Ще бъде внесена и информация за изпълнението на бюджета за първите шест месеца на годината. Две от докладните записки предвиждат отпускане на средства на народни читалища в общината – НЧ “Стефан Караджа-1942 г.” в с. Смолница и НЧ “Искра-1945 г.” в с. Врачанци.

Ще бъде предложено изменение и допълнение на Наредбата за начина, реда и условията за отглеждане на животни в населените места. Докладна записка предвижда актуализация на Програмата за разпореждане с общинска собственост за 2020 година и отдаване под наем на поземлени имоти в селата Воднянци, Дебрене, Долина, Крагулево, Малка Смолница, Методиево и Самуилово. Предвижда се да бъде направена промяна в състава на Постоянната комисия по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност и в ПК по култура, младежки дейности, вероизповедания, спорт и туризъм.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *