Бизнес Общество

Проучват нуждите на малките и средни предприятия от обучение по дигитални умения

Търговско-промишлената палата в Добрич провежда онлайн проучване, наречено „Нуждите на малките и средни предприятия /МСП/ от обучение по дигитални умения“.То е свързано с предизвикателствата и мерките, които компаниите предприемат, породени от дигитализацията, демографските промени и COVID-19.

Проучването е част от дейностите по проект “CVETNET”, финансиран от програма „Еразъм+“. Въпросникът е кратък и включва теми, като реакцията на компаниите и екипите по отношение на дигитализацията на кризата COVID-19 или основните препятствия, пред които е изправено обучението по цифрови умения в компанията.

Анкетата е достъпна онлайн до 31 юли 2020 година на следният линк: ttps://de.surveymonkey.com/r/Q2C9CB3?lang=bg. Резултатите от проучването ще послужат при разработването на обучителни курсове по проекта, които ще окажат голяма подкрепа за повишаване на дигиталните знания на МСП.

Основна цел на проект “CVETNET” е да изгради капацитета на организациите за продължаващо професионално образование и обучение и да повиши качеството на предлаганите от тях услуги за предприятията, които се нуждаят от обучение за преквалификация и повишаване на квалификацията на техните управители и служители с оглед адаптирането към цифровата и дигитална трансформация. Партньори по проекта са Търговско-промишлените палати от България, Австрия, Испания и Чехия.

На сайта на проекта www.cvetnet.com е достъпна полезна информация и добри практики, свързани с програми и обучения по дигитална трансформация от страните партньори по проекта, както и визитка на партньорите, предстоящи събития и други.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *