Водещи новини Общество

Семействата на над 1200 ученици от област Добрич могат да получат помощ от 250 лева

През учебната 2019/2020 г. над 1200 ученици от VІІ клас в област Добрич са се явили на национално външно оценяване.

Родителите на бъдещите осмокласници могат да получат еднократна помощ от 250 лв., за да покрият част от разходите си за началото на следващата учебна година, съобщи за Про Нюз Добрич директорът на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” Ирена Баирова.

За целта децата трябва да са записани в държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. 

Еднократната помощ е обвързана с посещение на училище и ще се изплаща на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането й, и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне средствата.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Срокът за подаване на заявлението-декларация за отпускане на помощта след записване на детето в осми клас е не по-късно от 15 октомври 2020 г.

Продължава кандидатстването за помощ за деца, записани в първи клас през учебната 2020/2021 година. Към настоящия момент в област Добрич се очаква да бъдат записани в първи клас около 1150 ученици. Родителите на тези деца могат да подават  заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес, като към него се прилагат удостоверения за брутните доходи на семейството за последните 12 месеца, предхождащи месеца през който е подадено заявлението. Прилага се и удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище. Заявлението се подава след записването на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Получаването на тази целева помощ отново е обвързано с посещение на училище. Изплащането на средствата става на два пъти – след  влизане в сила на заповедта и  в началото на втория учебен срок.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *