Генерал Тошево Общество

Над 500 000 лева влагат за ремонт на спортни съоръжения в две училища в Ген. Тошево

Продължава ремонтът на спортната зала на СУ “Н.Й.Вапцаров” в Генерал Тошево

Продължават строително-монтажните и ремонти работи по спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“ в Генерал Тошево, съобщиха от общината в добруджанския град. Обновяването е по Проект „Красива България“. Преди седмица строителната фирма-изпълнител нареди скелето около залата, а ремонтните дейности навлязоха в своя заключителен етап.

Реконструкцията на съоръжението включва цялостен ремонт на съблекалните в залата, полагане на топлоизолация на външните стени на съоръжението, подмяна на електроразпределителната мрежа и В и К инсталацията, подмяна на отоплителната система и полагане на нови алуминиеви радиатори в цялата спортна зала, преработка на съществуващата вентилационна система. Ще бъде поставена и рампа, която да осигурява достъп за хора с увреждания.

Предвидените в проекта дейности включват и провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“ на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица. Общият бюджет е в размер на 386 622 лв. с ДДС. В това число 119 853 лв. с ДДС, финансиране от Министерството на труда и социалната политика и 266 769 лв. с ДДС, собствени средства на Община Генерал Тошево.

Реконструира се и спортната площадка на територията на ОУ „Хр. Смирненски“ в Генерал Тошево. дейностите се изпълняват по проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Хр. Смирненски“ – град Генерал Тошево, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-20 г. Общият бюджет на проекта възлиза на 121 210.18 лева с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ, осигурена от европейските структурни фондове, е в размер на 61 860.83 лв. без ДДС. Останалите средства са предвидени от общинския бюджет.

С високи темпове се извършват и дейности по санирането на пет многофамилни жилищни сгради. Някои от тях вече са почти завършени, допълват от общината.