Водещи новини - дясно Добрич Общество

Общинският съвет на Добрич провежда днес десетата си сесия

Общинският съвет на Добрич ще проведе днес десетото си заседание. В дневния ред е включено актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност и промяна в състава на Комисията по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

Съветниците ще разгледат проектно предложение за кандидатстване по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите от I до XII клас, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип.

Ще бъдат дискутирани годишните доклади за 2019 година на добричките читалища „Български искрици“, „Добрич 2017“, „Романо дром“, „Мевляна“, „Пробуда“ и „Йордан Йовков“.

Ще бъде разгледано проектно предложение, с което СУ „Любен Каравелов“ ще кандидатства за финансиране по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Предвидено е актуализиране на плана за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г. на Община град Добрич и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

Общинският съвет ще разгледа предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на общината за 2020 година, както и промяна в състава на Комисията по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич“.

Трябва да бъде дадено и разрешение за изработване на подробни устройствени планове за захранващ водопровод, канализация, ел. захранване и пътна връзка за новия магазин на „Практикер“ в Добрич.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *