Общество

Разпределят финансов ресурс от 160 милиона лева за подпомагане на безработните в област Добрич

Проект „Заетост за теб”, насочен към подпомагане на хората, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19, стартира Агенция по заетостта /АЗ/.

Бюджетът на проекта е с общ размер от 160 000 000 лв., от които се определя национална квота в размер на 50 000 000 лв., предвидени за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

В бюджета на проекта са заложени средства и за подпомагане на  работодатели, които попадат в останалите допустими сектори, като те са разпределени на квотен принцип – по общини и окрупнени на област:

  • съгласно равнището на безработица
  • брой на новорегистрирани безработни лица след 13.03.2020 г.
  • брой работодатели в съответната община

  В Проекта могат да участват:

  •   Работодатели, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1)
  • Работодатели, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)
  • Работодатели, регистрирани по Закона за народните читалища

Работодателите заявяват работни места по електронен път, чрез подаване на електронна заявка. Заявлението и всички придружаващи приложения ще бъдат активни на официалния сайт на Агенция по заетостта от 22.06.2020г до 03.07.2020г.

“Предприетата мярка цели да окаже навременна подкрепа на работодатели, за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Тези дейности, от една страна, ще спомогнат за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга, ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните лица в ДБТ”, уточняват от Агенцията по заетостта.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *