Водещи новини Общество

Продължава застаряването на населението в област Добрич

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2019 г. над 22 на сто от населението на област Добрич е на възраст над 65 години и делът му продължава да расте.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е почти 26 на сто, а на мъжете е 18.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В същото време, децата до 15 години в областта са едва 14.1% и намалява спрямо предходната година.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месец за мъжете.

Към 31 декември 2019 г. населението на област Добрич е 171 809 души, което   нарежда областта на 15-о място по брой на населението непосредствено след  Шумен и преди Враца. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 022 души.

Жените в областта имат превес и са 51,5% при 48.5% за представителите на силния пол. Мъжете имат превес във възрастите до 54 г., включително.
С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *