Добрич Общество

Общинският съвет на Добрич ще заседава днес

Редовно заседание на Общинския съвет на Добрич ще се проведе днес. Две докладни записки предвиждат приемане икономически мерки във връзка с извънредното положение, въведено заради пандемията от COVID-19 у нас. Както Про Нюз Добрич писа едната мярка е намаление на наемите на общински жилища от жилищния фонд на общината. Другите мерки са свързани с облекчение на наемателите на общински обекти.

За заседанието ще бъде внесено предложение за актуализиране списъка за продажба на Общински жилищни имоти-апартаменти. Ще бъде отчетена Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за 2019 година, съветниците ще се запознаят с Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през м. г. на Общинския план за развитие – 2014-2020 година. На вниманието на местните парламентаристи ще бъде информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет през първо тримесечие на годината и актуализираното разпределение на променените бюджети  към  31.03.2020 г.

На сесията ще бъдат представени финансово-икономическите резултати за 2019 година на „Жилфонд-Инвест” ЕООД, „Столове” ЕООД, „Градски транспорт” ЕООД и “Комуналефект” ЕООД в ликвидация. Ще бъдат определени правомощията на представителя на общината в Oбщото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение – Добрич” АД. Очаква се да бъде дадено съгласие на “Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД за закупуване на дълготрайни материални активи.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *