Водещи новини - дясно Общество

РДСП-Добрич: Служебно удължават срока на детските и ТЕЛК-овете

Във връзка с възникналата епидемична обстановка и въведеното извънредно положение в страната, Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Добрич уведомява гражданите, че:

Служебно се удължава срокът до края на месеца, в който е отменено извънредното положение на всички изтичащи в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяна на извънредното положение месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст /детски / и месечни помощи за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. До отмяна на извънредното положение няма да се изисква представянето на служебна бележка за извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи при подаване на заявление-декларация за получаване на семейни помощи за деца.

При заявена, но ненавременно установена потребност на човека с увреждане, лицето има право на вида подкрепа от датата на подаване на документите по чл.21, ал.3 въз основа на заключенията от изготвената индивидуална оценка на потребностите по чл.20 от ЗХУ. Експертните решения на ТЕЛК или НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действие на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след неговата отмяна.

Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца, като личната карта е валидна само на територията на Република България. Гражданите могат да подават заявления-декларации по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, както и в офисите на дирекцията. ДСП от областта  извършват административно обслужване на гражданите без прекъсване от 9,00 ч. до 17,30 ч. от понеделник до петък в офисите.

Допълнителна информация може да потърсите на следните горещи телефони на Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) – Добрич, на дирекции “Социално подпомагане” (ДСП) в област Добрич и на изнесените работни места (ИРМ) към ДСП:

РДСП – Добрич:                  058 60 56 59

 ДСП – Балчик:                  0579 75 801

 ДСП – Генерал Тошево:     05731 22 31

 ДСП – Добрич:                  058 66 79 34 и 058 66 77 39

 ИРМ         – Добричка:               058 60 13 47 и 058 60 52 10

 ИРМ         – Крушари:                058 66 79 34 и 058 66 77 39

 ДСП – Каварна:                0570 83 128

 ИРМ         – Шабла:                   05743 41 81

 ДСП – Тервел:                  05751 21 30

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *