Водещи новини Общество

Областният управител на Добрич призова за строго спазване на ограничителните мерки

Областният управител зове за строго спазване на ограничителните мерки, се казва в прессъобщение от Областна администрация Добрич. В него се посочва още, че във връзка с обявената пандемия от COVID-19 от Световната здравна организация и въведеното с решение на Народното събрание извънредно положение в страната, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед РД-01-124/13.03.2020 г., в която са разписани ограничителни мерки, важащи за територията на Р България за всички видове обекти и икономически дейности. С оглед, внасяне на по-голяма яснота и запазване на спокойната обстановка Областният координационен щаб изготви и изпрати до всички общини на територията на областта Указания към точка I.1. на заповедта на министър К. Ананиев – „Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно хигиенните изисквания“, в които изрично е посочено, че обекти, които произвеждат и търгуват на място собствена продукция, могат да предлагат храни при условие, че няма места за хранене на посетители /маси, плотове и други подобни/, така че гражданите да не се задържат в търговската им зала. Съгласно заповедта на министър Ананиев и Указанията на Областен координационен щаб кметовете на общини издадоха заповеди за режимите на работа на различните търговски обекти. С оглед на динамичната обстановка и постъпилите множество запитвания, след заседание на Министерски съвет, проведено на 14.03.2020 г., в последвалия брифинг министърът на здравеопазването уточни следното: „Търговците и търговската дейност в страната продължава по досега установения ред, с изключение на обектите, изрично посочени в заповедта. Ще ви ги посоча още веднъж, защото има големи спекулации по този въпрос. Това са увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове от типа на МОЛ-овете, като в тях продължават да функционират по нормалния си ред застрахователните, банковите гишета, офиси, а също така и аптеките и хранителните вериги. Ресторантите и заведенията за бързо обслужване могат да продължат дейността си по доставки на адрес, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания“, посочват и на интернет страницата на МЗ /https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/na-tel112-mogat-da-se-zadavat-vprosi-za-protivoepi/.

Д-р Ангелова – директор на РЗИ Добрич, и секретар на Областния координационен щаб информира, че в тази връзка служителите на здравната инспекция са издали предписания за нужните мерки и са посетили и информирали всички търговски обекти. Контролът по спазването се упражнява от ОД на МВР, които стриктно следят за ненарушаване на разпоредбите на заповедта на министър Ананиев – https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki.pdf.

Министерството на здравеопазването информира още на своята интернет страница, че от 17 часа на 14 март, всички граждани и юридически лица, които имат въпроси относно противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 у нас, въведени на територията на страната със заповед на здравния министър Кирил Ананиев, могат да задават своите въпроси на телефонната линия на Национална система 112 ( т.е. на единния европейски телефонен номер 112). Вече е създадена необходимата организация и на въпроси относно заповедта на здравния министър ще отговарят служители на Министерството на здравеопазването.

Гражданите също могат в реално време да проверяват и цените на лекарствата. „Всеки гражданин, преди или при закупуването на лекарствени продукти от аптечната мрежа, може да провери каква е пределната цена, на която лекарството е разрешено да се продава. Проверката може да се извършва в реално време чрез уеб-портала и мобилното приложение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Тази мярка е свързана с предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това се налага поради зачестилите сигнали за повишаване цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание. Уеб-порталът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се намира на интернет адрес: https://portal.ncpr.bg

Мобилното приложение за достъп до цените на лекарствените продукти може да изтеглите от: https://ncpr.bg/images/android_medicine/medicine.apk“ – посочват от Министерство на здравеопазването.

 Областният управител зове всички да спазват ограниченията, да не се струпват пред търговски обекти, да спазват дистанция от 2 м.

могат да Областният управител Красимир Кирилов проведе неприсъствено заседание на Областния координационен щаб към Областния съвет по здравеопазване. Бяха обсъдени и набелязани конкретни мерки и препоръки, които да се спазват до второ разпореждане с цел ограничаване разпространението на зараза с коронавирус на територията на областта. За препоръките по надлежния ред са уведомени общините и всички институции, имащи отношение към упражняването на контрол по спазване на заповедта на министъра на здравеопазването.

          Областният управител се обръща с апел към всички жители на област Добрич да бъдат отговорни и проявят разум и дисциплина.

Мерките, които Областният щаб препоръчва относно функционирането на някои търговски обекти и дейности можете да прочетете тук:

1.       Обекти, които произвеждат и търгуват на място собствена продукция /баничарници, обекти за закуски и сладкарски изделия/, могат да предлагат храни при условие, че няма места за хранене на посетители /маси, плотове и други подобни/, така че гражданите да не се задържат в търговската им зала.

2.       За залите, регистрирани по Закона за хазарта, се прилагат мерките, в сила за увеселителни и игрални зали.

3.       В местата за настаняване към момента има нормален режим на работа. Разстоянието между масите за хранене да бъде не по-малко от 1.5-2 м. Изхранването на гостите да се извършва чрез сервиз по стаите, като се обръща особено внимание на спазването на дезинфекцията на посудата и личната безопасност на персонала, който сервира и отсервира. Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, посещенията в ресторантите са забранени. Ресторантите към местата за настаняване не предлагат изхранване на външни посетители. Препоръчваме да се извършва контрол на здравословното състояние на персонала, който обслужва гостите.

4.       Всички пазари на открито следва да осигурят не по-малко от 2 м разстояние между отделните търговски маси. Препоръчваме общините да предприемат действия по преструктурирането им с цел осигуряване на минимум 1-1.5 м отстояние за клиентите на пазарите.

5.       Магазини за промишлени стоки и ателиета за услуги на граждани /златарски, ключарски и други ателиета/ продължават да работят нормално, като извършват поне трикратна дезинфекция на търговските площи – тезгяхи и подове, дръжки, врати, ключове за осветление. Пропускат в такива обекти трябва да е съобразно площта на обекта с осигурено отстояние на клиентите от 1-1.5 м.

6.       Фризьорски и бръснарски салони продължават да работят, но само по график с клиенти, осигуряващ възможност за дезинфекция на обекта след всеки клиент. Препоръчваме преструктуриране на залите, така че да има разстояние от 1-1.5 м между отделните работни места в тях. Не се разрешава изчакване на клиентите в салоните.

7.       На супермаркетите и обектите на големите търговски вериги препоръчваме:

–        Да разделят местата за вземане и връщане на търговски колички и да ги обозначат;

–        Количките, които гражданите връщат трябва да бъдат дезинфекцирани, като се обръща особено внимание на местата за хващане и да бъдат служебно поставени на местата за вземане;

–        Да се въведе контрол на достъпа до търговските зали, като броят на пропускане на клиентите да става съобразно размера на свободната търговска площ на обекта и пропускателната способност на касите за плащане, за да има осигурено разстояние между клиентите в търговска зала 1-1.5 м, както и разстояние при изчакване на каса за плащане – минимум 1-1.5 м;

8. Обекти, които предлагат храни през гише и имат разположени на открито маси, препоръчваме да премахнат масите с цел избягване струпването на хора пред обекта.

9. Всички каси, на които се извършват плащания на задължения към бюджета, както и плащания на битови сметки продължават да работят с пропускателен режим, осигуряващ по 1-.5 м дистанция между клиентите.

10. На всички търговски обекти, които ще работят с граждани, препоръчваме дву- или трикратно извършване на дезинфекция на подове и всички повърхности, до които имат достъп клиенти и посетители, както и на всички перила, дръжки, щендери, рафтове, полици и др.

11. По отношение на сватби, кръщенета и тъжни ритуали и обреди се препоръчва на гражданите да съблюдават указанията за лична и социална хигиена – дистанция от не по-малко от метър, ограничаване на времето за контакт лице в лице под 15 мин., често миене на ръце и ползване на лични предпазни средства – маски и ръкавици.

12. Обръщаме внимание, че посещения в козметични и СПА центрове са преустановени. Собствениците/експлоатиращи такива обекти, следва да осигурят изпълнението на разпоредените мерки.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *