Общество

Електронно обслужване на гражданите в Пожарната в Добрич заради COVID-19

Предвид въведеното извънредно положение в страната и наложените мерки за ограничаване на контактите, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” въвежда нов ред за обслужване на граждани, съобщава директорът комисар Дарин Димитров.

Заявленията за извършване на административни услуги ще се приемат онлайн на имейл fire-dobrich@mvr.bg и отново по имейл Вие ще получавате входящия номер, както и информация за размера на таксата, която трябва да заплатите. Всички бланки на заявления/ искания за заявяване на административна услуга можете да намерите на сайта на ОДМВР Добрич и/ или на сайта на ГД ПБЗН:

  • – Сайт на ОДМВР Добрич • Обществен ред и сигурност • Пожарна безопасност и защита на населението • Административни услуги на РД ПБЗН-Добрич,
  • – Сайт на ГДПБЗН • Административни услуги • Административни услуги • Видове административни услуги.

Заплащането на таксите, които се събират в системата на МВР по Тарифа №4 и по Закона за държавните такси, в периода на извънредно положение е желателно да се извършва по банков път и да се ограничи използването на ПОС терминалното устройство.

Банкова сметка на РДПБЗН Добрич

  • IBAN: BG 77 UNCR 9660 3193 2905 10
  • BIC: UNCRBGSF УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД- гр. Добрич РДПБЗН – ДОБРИЧ
  • БУЛСТАТ: 129010779
    • След заплащане на таксата трябва да се изпрати на горецитирания имейл сканиран платежния документ.

Когато се налага гражданин да остави документи в РД ПБЗН в Добрич, препоръчително е да носи лицева маска!

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *