Добричка Новини

Заседава Общинският съвет на Община Добричка

Заседание на Общинския съвет на Община Добричка ще се проведе днес от 14 часа. Съветниците ще се запознаят с бюджетна прогноза за периода 2021-2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, която внася кметът Соня Георгиева. На вниманието им ще бъде предложение на Георгиева за кандидатстване на Община Добричка по програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо развитие 2014-2021 година, процедура за подбор на проектни предложения “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”.

В дневния ред е включена докладна записка с Програма за управление на Общината за срока на мандат 2019-2023 година. Ще бъде разгледан отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година. Ще бъдат определени земите от общинския поземлен фонд в и извън населените места, които ще се отдават под наем през 2020 година.

Предложение за заплащане на годишен членски внос за 2020 година на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България внася председателят на ОбС на Община Добричка Дико Иванов.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *