Култура Образование

Пренасят учебните часове и в Библиотеката

Освен в музеите и художествените галерии. учебни занятия вече ще могат да се провеждат и в библиотеките. Това предвижда третото споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, което беше подписано от министрите Красимир Вълчев и Боил Банов в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в края на месец януари т.г..

Споразумението има за цел насърчаване на четенето и повишаване на грамотността. Да формира в децата и учениците умения за търсене и ползване на информация, както и изграждане на навици за непрекъснато самообразование. Организираните посещения в библиотеката вече стават част от задължителната програма в обучението. В това число е включено и провеждането на заниманията по интереси.

На база предложените културно-образователни инициативи, програми и проекти, ще се изгражда и отношение към културата като цяло и ще се придобиват по-задълбочени познания в областта на литературното наследство и съвременната литература. Една от основните идеи е по този начин да се насърчи творческото мислене и креативността на децата и учениците.

„Комуникативните умения се формират с четене и дори самото посещение в библиотека може да променя отношението към четенето, към знанието“, заяви министър Вълчев. По думите му, целта на споразуменията е да се създаде активна мрежа от споделени ресурси, които да се ползват от всички ученици, за да се покаже значението на културните институции, а днес и на библиотеките, за разширяване на образователната среда на учениците, за тяхното пълноценно развитие. 

В Документа е заложено още:

  • допълнителна квалификация за библиотекарите в обществените и в училищните библиотеки, ангажирани с реализацията на културно-образователните инициативи
  • организиране на съвместни тематични срещи на учители и библиотекари с цел обсъждане на възможности за обучение, консултации, неформално общуване, подготовка и провеждане на доброволчески инициативи за ученици в библиотечна среда
  • учредява се и награда „ Библиотечна образователна дейност“, която ще се връчва ежегодно на библиотека, на библиотекар, на училище и на учител

През изминалата година е финансирано посещението на около 7000 деца в различни културни институти. „През тази година разширимяваме програмата, като добавим към нея и библиотеките“, каза още министър Вълчев.

„Възможността да ползват библиотеките като свой дом, дадена на българските ученици, е изключително важна за националното съзнание, за просперитета ни, важна е за бъдещето“, заяви министър Банов.

Като домакин на събитието, директорът на Националната библиотека доц. д-р Красимира Александрова посочи, че Споразумението е сериозна заявка за комуникация на качествено по-различно ниво, която ще даде възможност на библиотеката да бъде естествен посредник между семейството и училището и да подпомогне образованието на децата и учениците.

Източник: Министерство на културата

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *