Добрич Здраве Общество

Опасни нива на мръсен въздух в Добрич три пъти дневно

Данните от измервателните станции в централната зона на град Добрич отново отчитат завишени нива на замърсеност на въздуха през последните 10 дни. Според сензорите на монтираните измервателни станции на Аirbg, пиковите стойности продължават да са главно в ранните сутрешни часове (между 7 и 9 часа), в следобедните часове (между 14 и 16 часа) както и във вечерните (след 21 часа).

Най-силно замърсен е бил въздухът в следобедните часове на 8 февруари, когато съотношението в стойностите за концентрация на фини прахови частици /ФПЧ/ е било 245 към 135 µg/m³ – близо пет пъти над пределно-допустимата максимална стойност.

Отново в следобедните часове, но на 15 февруари, измервателните станции са отчели рекордно високи нива на замърсяване – 501 µg/m³ към 177 µg/m³, което е повече от 10 пъти над пределно-допустимата максимална стойност.

По време на тазсутрешната гъста мъгла (на 16 февруари), станциите отново светнаха в червено, отчитайки концентрация на ФПЧ от порядъка на 203 µg/m³ към 86 µg/m³, което е отново в пъти над приемливите стойности за чистота на въздуха.

През последните 10 дни, относително ниска е била концентрацията с ФПЧ в централната зона на Добрич, единствено в трите дни – между 10 и 12 февруари.

Според Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.), са определени норми за пределно допустими концентрации /ПДК/ за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните стандартни норми за фини прахови частици:

ФПЧ10

  • – СДН – 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);
  • – СГН – 40 мкг/м3ФПЧ2.5

ФПЧ2.5

  • СГН – 25 мкг/м3
Прогнозни нива на прахово замърсяване за 19 февруари – карта/ НИМХ
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *