Общество

Трети ден с мръсен въздух в Добрич, в пъти над пределната норма

В продължение на три дни, измервателните станции в Добрич отчитат завишени нива на замърсеност на въздуха. Данните показват, че пиковите стойности са главно в предиобедните и в ранните вечерни часове.

Измерванията са за централната зона на града, където днес след 17:00 часа, отчетените стойности на фини прахови частици /ФПЧ/ сочат завишение – малко над пределно-допустимите стойности (34 µg/m³ ). Показанията за съдържание на т.н. едри прахови частици /ЕПЧ/ е близо тройно над пределната норма (121 µg/m³).

По същото време през на 27 януари, показанията от същата измервателна станция са сходни – ЕДЧ (130 µg/m³), ФПЧ (86 µg/m³). В неделния ден (26 януари), около 09 часа, замърсеността на въздуха е била следната – ЕПЧ (245 µg/m³), ФПЧ (139 µg/m³)

На тридневната графика се вижда, че измерените нива за чистотата на въздуха са почти без спадове под максимално-допустимата граница за концентрация с вредни твърди частици.

Към 18:00 ч. станцията в гр. Каварна също отчита рекордно високи нива на замърсеност – ЕПЧ (457 µg/m³), ФПЧ (413 µg/m³)

Рекордно мръсен въздух в Добрич

Припомняме, че според Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.), са определени норми за пределно допустими концентрации /ПДК/ за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните стандартни норми за фини прахови частици:

ФПЧ10

  • – СДН – 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);
  • – СГН – 40 мкг/м3ФПЧ2.5

ФПЧ2.5

  • СГН – 25 мкг/м3

Данните са от измервателните станции на airbg.info

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *