Водещи новини - дясно Каварна Общество

Предложение за икономическо развитие на района на Калиакра прави инициативен комитет

Стратегическо предложение за икономическото развитие в района на Калиакра изпрати до държавната и местна власт, инициативният комитет „За туризма на Калиакра”, съобщиха оттам.

То съдържа и подписка на заинтересовани лица, подкрепили гражданската инициатива „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече”. Инициативата стартира през септември и е основана по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Стремежът на инициативния комитет е да се постигне хармонично развитие и превръщането на района в притегателен център за живот и развитие на дребно и средно предприемачество подобрявайки икономическото състояние и демографския статус. 

„Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече“ съдържа 6 рационални предложения, със съответните решения – структурирани под формата на частични оценки на въздействието, които дефинират проблемите, целите за постигане в кратки срокове, идентифициране на заинтересованите страни, вариантите на действие, негативните социално-икономически и екологични въздействия, положителните социално-икономически и екологични въздействия, потенциалните и възможни рискове и основните очаквани резултати от реализацията на гражданската инициатива.

По отношение на наложителната рехабилитация на пътна отсечка от път /11-901 между гр. Каварна и с.Българево, се предлага на Министерство на регионалното развитие и благоустройство да в бюджет 2020 г. на АПИ да бъдат заделени необходимите средства от 2 520 000 лева за ремонта на пътната отсечка.

Разчита се Министерски съвет да гласува решение по предложение на министъра на туризма, плаж Болата, който към настоящия момент е със статут на защитена територия – защитена местност като публична държавна собственост да бъде отдаден на Община Каварна за стопанисване. Тя, на свой ред, да преотдаде на заинтересовано юридическо лице от с. Българево, определено чрез събрание на населеното място. „Това е възможно най-рационалния и екологичен завършек на тежките и безкрайни процедури за Болата през последните години, който също така ще гарантира, че на този плаж няма да се извършва никакво строителство и няма да се водят процедури по изключване на плажа от защитените територии, който впоследствие да се отдаде на търг – на лица със симнителни интереси, различни от жителите на най-близкото населено място с. Българево”, посочват от инициативния комитет. По този начин, лицето което ще получи подкрепата на българевци и ще стопанисва Болата, ще има възможност и да постави свое мобилно заведение за хранене, което е допустимо спрямо режимите в заповедта, с която е обявена защитената местност, допълват оттам. И припомнят на институциите, че е необходимо незабавно отпускане на финансови средства за рехабилитация на буните, които са в лошо състояние и са на път да бъдат разрушени при последващи изключително тежки метеорологични зимни условия. Буните имат за цел да запазят залива от преливане и бедствени последици в селата Българево, Св. Никола, по отношение на доставянето на питейна вода от вододайната зона, която се намира в близост.

От „За туризма на Калиакра” предлагат на Община Каварна вариант, с който тя може да включи напълно законно собствениците на имоти крайбрежното землище – южно от Българево. Във връзка с европейското екологично законодателство се предлага на Министерство на околната среда и водите да стартира процедура по промяна на предмета и целите за опазване в НАТУРА 2000 в това землище, като чрез нова заповед по реда на Закона за биологичното разнообразие, тази площ да бъде изключена от предмета и целите за опазване.

Необходими са наложителни дейности, във връзка с изработването на новите Общински план за развитие на Каварна и Областна стратегия за развитие на Добрич от 2020 г., добавят още от инициативния комитет.

Оттам отправят молба до председателя на Общинския съвет на Каварна да изготви докладна записка за одобрение на предложението като стратегическо за развитието на общината. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *