Здраве Общество

Първа среща за създаване на Областен съвет в подкрепа на хората с увреждания

Първа работна среща за създаване на Областен съвет за провеждане политика на правата на хора с увреждания, свикана от областния управител Красимир Кирилов, се проведе в Областна администрация. Срещата бе продиктувана от изискванията на Закона за хора с увреждания, където е отреден ангажимент на областните управители по създаване на такива съвети. На отправената покана се отзоваха представители на общините и социалните дирекции, на различни институции. От страна на работодателските организации не присъстваха представители, а от неправителствените, работещи в тази сфера, на срещата бе само представител на Дружеството на военноинвалидите в Добрич.

Целта на създаването на Областен съвет е да се оказва съдействие и да подпомага областния управител при осъществяването на анализиране на стратегии и планове в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво, с което да се постигне по-ефективна защита на хора в неравностойно положение и по-пълноценното им интегриране в обществото. В тази връзка Красимир Кирилов отправя апел към неправителствения сектор, работещ в сферата на провеждане на социална политика и защита правата на хората с увреждания, да бъде по-активен и да предложи писмено представители, които да бъдат включени в състава на Областния съвет. В хода на заседанието бе предложено от зам.-кмета на Община Генерал Тошево Румен Василев заседанията му да се провеждат веднъж на тримесечие.

До края на годината ще бъдат изпратени писма до всички, имащи отношение по провеждането на политиката за правата на хората с увреждания, да посочат в писмен вид свой представител. След обобщаване на постъпилите предложения Кр. Кирилов ще издаде заповед с поименен състав на Съвета и ще се пристъпи към изготвяне на Правилник за неговото устройство и дейност.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *